A-klassi trükised sisaldavad paberina
rohkem süsinikku kui paisatakse õhku
trükise kogu tootmise käigus!
B-klassi trükiste heitmed on võrreldavad
süsiniku sisaldusega trükise paberikius
iPhone 12 süsinikjalajälg on võrreldav
323 keskmise C-klassi ajakirjaga
Ühe juustuburgeri süsinikjalajälg on
võrreldav kümne keskmise D-klassi ajakirjaga
2-liitrise Coca Cola süsinikjalajälg on
võrreldav ühe keskmise E-klassi ajakirjaga
F-klassi trükiste tonni kohta tekib sama palju süsinikheitmeid kui Citroën C1 mudeli tootmisel

Süsinikjalajälje märgis trükistele

Greenline Print rakendus arvutab ja hindab olelusringi põhimõttel trükiste kasvuhoonegaaside heitmeid ning tunnustab keskkonnasõbralikke valikuid astmelise ja ainukordse keskkonnamärgisega.  

Vaata lähemalt ›

Milleks see kasulik on?

Sisestades märgise ID kõrvalolevasse lahtrisse, saad teada, kust pärinevad tellimuse kasvuhoonegaaside heitmed ning mida see Sinu jaoks tähendab.

Vaata teisi küsimusi ›

Otsi märgiseid