Greenline Print

Greenline Print on internetipõhine platvorm trükiste süsinikjalajälje olelusringipõhiseks hindamiseks ja märgistamiseks. 

Lehel asuv kalkulaator arvutab trükitellimuse kasvuhoonegaaside heitmed toormest-kliendini põhimõttel (ingl. k cradle-to-gate), pakub saadud tulemuse parandamisvõimalust (kui on olemas parem paber antud tellimuse jaoks) ning genereerib vastavalt tulemusele astmelise märgise, mis saab kättesaadavaks laiendatud kujul nii internetis kui trükimärgisena otse tootel.

Greenline Print'i eesmärk on muuta trükkimise süsinikjalajälg läbipaistvaks, usaldusväärseks ning suunata kirjastajaid püüdlema väiksema jalajälje tekitamise poole.


Meie põhimõtted

  • Tugev metoodiline aluspõhi

Greenline Print'i usaldusväärsuse tagab tugeva metoodika kasutamine ning läbipaistvus. Seda aitab saavutada nii Briti Standardiinstituudi poolt väljatöötatud PAS 2050 metoodika kui ka ISO 16759:2013 peal baseeruv metoodika, mis käsitleb toodete ja teenuste olelusringipõhise süsinikjalajälje arvutamise põhimõtteid ja reegleid. Arvutamise aluseks olevad andmed põhinevad tegelikel tootmisandmetel ja kõrgetasemelistel teaduslikel allikatel.

  • Süsinikheitmete kompenseerimine pole lubatud

Süsinikheitmete kompenseerimine (ingl. k carbon offsetting) ei kajasta paberi- ega trükitööstuse pingutusi oma saaste vähendamisel, vaid võimaldab näiliselt end saastamisest puhtaks "osta". Kuna selline kompenseerimine ei vähenda reaalset saastamist antud sektoris, puudub sel ka saastamise vähendamist ergutav mõju. Lisaks ei ole antud skeemi kasutamine lubatud ka PAS 2050 standardi raames.


Rohkem infot leiad vasakul paikneva menüü kaudu.

Viimased märgised

Süsinikjalajälje märgis trükistele

Greenline Print rakendus arvutab ja hindab olelusringi põhimõttel trükiste kasvuhoonegaaside heitmeid ning tunnustab keskkonnasõbralikke valikuid astmelise ja ainukordse keskkonnamärgisega.  

Vaata lähemalt ›

Milleks see kasulik on?

Sisestades märgise ID kõrvalolevasse lahtrisse, saad teada, kust pärinevad tellimuse kasvuhoonegaaside heitmed ning mida see Sinu jaoks tähendab.

Vaata teisi küsimusi ›

Otsi märgiseid