Metoodika

Greenlline Print on toormest-kliendini olelusringi süsinikjalajälje arvutamise platvorm, mille aluseks on Briti Standardinstituudi poolt välja antud PAS 2050:2011 standard, mis sätestab toodete ja teenuste olelusringipõhise kasvuhoonegaaside arvutamise tingimused ja põhimõtted.

PAS 2050 süsteemi rakendamine Greenline Print platvormis on kirjeldatud alljärgnevas dokumendis:

Greenline Print metoodika

Toormest-kliendini (cradle-to-gate) kasvuhoonegaaside heitmed on arvutatud AS Kroonpressi poolt ning on AS Kroonpressi kinnitusel vastavuses PAS 2050 kriteeriumidega.

Kokkuvõte

Greenline Print'i arvutusmetoodikas kasutatakse toormest-kliendini ehk nn cradle-to-gate olelusringipõhist lähenemist. See tähendab, et arvestatakse kõigi kasvuhoonegaaside heitmetega, mis tekivad trükise tootmiseks vajalike toorainete ja tarvitatud energiaallikate hankimisel, töötlemisel ja tarvitamisel. Kasutusel olev ühik on süsinikdioksiidi ekvivalent. Selliseks laiapõhjaliseks arvutuseks vajalikud andmed on kogutud tootjate käest ning lisaks on kasutatud kõrgekvaliteedilisi tehnilisi dokumente ja teaduskirjandust. Arvutuse ja andmekasutuse osas on järgitud PAS 2050 standardit.

Kasvuhoonegaaside heitmed arvutatakse tonni lõpptoodangu kohta. Selle hulka kuuluvad nii tarvitatud trükiplaadid, värv, paber kui ka praak ja paberijäägid, mis tellimuse tootmisel tekkisid. Kui lõpptoodangu tonni kohta jääb kasvuhoonegaaside kogus alla 1000 kgCO2, omistatakse tellimusele A-klassi tulemus. Klassid kasvavad tuhande kaupa alates nullist kuni 6000 kgCO2-ni. Seda skaalat püütakse iga aasta muuta rangemaks, et A-klassi trükiste kõrget taset säilitada ning liikuda kaasa trüki- ja paberisektoris toimuvate heitmete vähenemisega.

Mõnel märgisel on lisaks klassitähisele ka „+"-märk. See tähendab, et antud trükis sisaldab taaskasutatud paberkiudu. Taaskasutatud paber ei ole tingimata väiksema süsinikjalajäljega kui puhas paber, kuid omab positiivset toimet prügikoguse vähenemisele ning jäätmeladustamiskoormusele.

Greenline Print ja selle arvutusmetoodika vastavus ISO 16759:2013 kriteeriumitega on verifitseeriud Bureau Veritas poolt.

Kui ülalviidatud link metoodikale ning siintoodu kokkuvõte jättis midagi veel lahtiseks, siis võid leida vastuse oma küsimusele korduma kippuvate küsimuste lehelt!

Viimased märgised

Süsinikjalajälje märgis trükistele

Greenline Print rakendus arvutab ja hindab olelusringi põhimõttel trükiste kasvuhoonegaaside heitmeid ning tunnustab keskkonnasõbralikke valikuid astmelise ja ainukordse keskkonnamärgisega.  

Vaata lähemalt ›

Milleks see kasulik on?

Sisestades märgise ID kõrvalolevasse lahtrisse, saad teada, kust pärinevad tellimuse kasvuhoonegaaside heitmed ning mida see Sinu jaoks tähendab.

Vaata teisi küsimusi ›

Otsi märgiseid